logo
fot. Paweł Kucharski TRAVART.pl © Stawy Milickie

Karp milicki – tradycyjny produkt regionalny

Hodowla ryb w stawach milickich ma swoją długą historię. Pierwsze stawy budowali mnisi już w okresie średniowiecza, karpie przyrządzane na różne sposoby stanowiły bowiem ulubioną potrawę w okresie licznych postów. Z upływem wieków doskonalono sposoby hodowli, dzięki czemu z czasem na tych terenach rozwinęła się dobrze zorganizowana gospodarka rybacka i do dziś Stawy Milickie są największym w Europie kompleksem zbiorników hodowlanych. 

Stawy mogły powstać dzięki sprzyjającym warunkom geograficznym – rzeka Barycz z niewielkim spadkiem oraz płaski teren sprawia, że woda w tej okolicy płynie bardzo wolno, a takie warunki sprzyjają budowie zbiorników wodnych. Bardzo często stawy powstawały w zagłębieniach po wydobyciu rudy darniowej.

XVII i XVIII wiek to złota era hodowli ryb na tych terenach. W XVIII wieku łączna powierzchnia stawów hodowlanych liczyła ponad trzynaście tysięcy hektarów, czyli około dwukrotnie więcej niż obecnie.

W XIX wieku część stawów została zlikwidowana i zamieniona na pola uprawne, wprowadzono nowe metody hodowli karpia oraz urządzenia hydrotechniczne, które umożliwiły wydajniejsze korzystanie z wody.

W XX wieku w latach 60-tych stawy przeszły etap renowacji,  usypane zostały wyspy ziemne, które dziś są ważnym miejscem lęgowym dla ptaków. Niedługo potem na dużej części stawów powstał Rezerwat „Stawy Milickie”, co pozwoliło chronić ptaki i zwierzęta żyjące na stawach. Hodowla karpia i innych ryb prowadzona obecnie jest hodowlą ekstensywną, tylko przy użyciu naturalnych środków.  

Dziś Karp milicki, to tradycyjny produkt regionalny wpisany na listę Ministerstwa Rolnictwa  Rozwoju Wsi.

Nadal hodowany w cyklu trzyletnim i karmiony  zbożem. Jego mięso jest delikatne i choć zawiera sporo tłuszczu, to wraz z białkiem jest bardzo łatwo przyswajalne. Zawiera wiele soli mineralnych i witamin. Karp należy do ryb, których spożywanie polecane jest przez lekarzy, jako profilaktyka zmniejszająca ryzyko choroby wieńcowej.

  • Ekologiczna hodowla na obszarze objętym rezerwatem przyrody.

  • Karmienie zbożami.

  • Poddawanie procesowi płukania pozwalającemu na oczyszczenie ryby i usunięcie posmaku charakterystycznego dla niektórych gatunków ryb słodkowodnych.

  • Doświadczona kadra ichtiologów dbająca o wysoką jakość ryb.

  • Hodowla pod nadzorem weterynaryjnym oraz przy spełnieniu 

  • warunków humanitarnego traktowania ryb.

  • Wysoka jakość potwierdzona certyfikatem Polskiego Towarzystwa Rybackiego.

Regionalny System Promocji

Produkty i usługi należące do sieci Dolina Baryczy Poleca tworzą różnorodną, bogatą i ciekawą ofertę turystyczną Doliny Baryczy i przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku regionu, jego renomy i rozpoznawalności w kraju i poza jego granicami. 

więcej informacji >>

STAWY MILICKIE SA

Ruda Sułowska 20

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 38 47 110

(+48) 71/ 38 32 482

fax: (+48) 71/ 38 47 110 (wew. 25)

mail: biuro@stawymilickie.pl

NIP: 916-13-88-540

BIURO

Sułów, ul. Kolejowa 2

(I piętro, Bank Spółdzielczy)

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 38 47 110

BIURO WE WROCŁAWIU

Rynek 58, III p.

50-116 Wrocław

HOTEL NATURUM

Ruda Sułowska 20

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 75 90 888

tel.: (+48) 534 964 120

mail: rezerwacje@stawymilickie.pl

GOSPODA 8 RYB

tel.: (+48) 534 964 120

WYCIECZKI, FOTOSAFARI

tel.: (+48) 71/ 759 08 88

DZIAŁ SPRZEDAŻY
HOTELU NATURUM

mail: rezerwacje@stawymilickie.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Stawy Milickie SA 2008-2015